เปลียนการแสดงผล

กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม

งบประมาณปี 2558

โครงการอนุรักษ์มรดกไทย ของสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง

คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ ของท่าเรือแหลมฉบังได้เข้าร่วมงานโครงการอนุรักษ์มรดกไทย ของสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง  รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์  กับชุมชนต่าง ๆ จำนวน 28 ชุมชน  รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ทลฉ. และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 

เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ท่าเรือแหลมฉบังได้นำผู้แทนชุมชน จำนวน 8 ชุมชน และ 2 หน่วยงานราชการ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านหนองพังพวย ชุมชนบ้านมโนรม ชุมชนบ้านเขาน้ำซับ ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนพระประทานพร ชุมชนบ้านหนองขาม ชุมชนบ้านตะเคียนเตี้ย พนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง  และพนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เข้าร่วมงานถวายพระพรฯ 

alt


สรุปกิจกรรม คณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารฯ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ตลาดนัดวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2558 

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ ของท่าเรือแหลมฉบัง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตลาดนัดวันศุกร์ต้นเดือนประจำเดือนมีนาคม 2558 เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่นำมาจำหน่าย ซึ่งมีชุมชนที่สนใจนำผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนมาจำหน่าย อาทิ กะปิ ขนมกง ข้าวหลาม ผักปลอดสารพิษ ปลาทูต้มอ้อย น้ำพริกตาแดง ต้นอ่อนทานตะวัน ผลไม้ตามฤดูกาล ข้าวเม่าทอด ปลาสลิดแดดเดียว น้ำปลาหวาน น้ำพริกปูหลน ผ้าอนามัยสมุนไพร ข้าวหอมมะลิเป็นต้น ซึ่งมีชุมชนที่สนใจนำผลิตภัณฑ์ชุมชนของตนเองมาจำหน่าย จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านมโนรม ชุมชนบ้านหนองพังพวย ชุมชนบ้านหนองมะนาว ชุมชนชากกะปอก ชุมชนบ้านนาเก่า ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนหนองขาม ชุมชนบ้านหนองพลับ ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่

alt


กิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว)

ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ (วันนักข่าว) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 และร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชน

alt


ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ทลฉ. และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 

 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าเรือแหลมฉบังได้นำผู้แทนชุมชนและพนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานถวายพระพรฯ ประกอบด้วยชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่ ชุมชนบ้านจุกกระเฌอ ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง ชุมชนบ้านหนองมะนาว ชุมชนบ้านห้วยเล็ก  ชุมชนบ้านบางละมุง)

alt


ท่าเรือแหลมฉบังร่วมงานผูกพัทสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิตร ณ วัดสังกะเปี๋ยว 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าเรือแหลมฉบังร่วมงานผูกพัทสีมา ปิดทองฝั่งลูกนิมิต ณ วัดสังกะเปี๋ยว ของชุมชนบ้านสังกะเปี๋ยว  และงานยกช่อฟ้าอุโบสถเบญจรงค์ ณ วัดบางละมุง ของชุมชนบ้านบางละมุง

alt


ท่าเรือแหลมฉบังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสร้างสรรค์ปี 2558  

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าเรือแหลมฉบังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ปี 2558 ที่คณะกรรมการชุมชนทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังบริเวณสนามหญ้าข้างสำนักการคลัง เทศบาลนครแหลมฉบัง

alt


 ท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วมวันคืนสู่เหย้าของชาวชุมชนแหลมฉบัง 

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานวันคืนสู่เหย้าของชาวชุมชนแหลมฉบังบริเวณสนามโรงเรียนวัดแหลมฉบัง (เก่า)

alt


 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ทลฉ. และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลา 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช 

เมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2558 ท่าเรือแหลมฉบังได้นำผู้แทนชุมชนและพนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานถวายพระพรฯ จำนวน 79 คน ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทุ่ง ชุมชนตลาดอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่งกราด ชุมชนบ้านนาใหม่ ชุมชนบ้านชากกระปอก ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน  ชุมชนบ้านแหลมฉบังเทศบาลนครแหลมฉบัง

alt


 งานกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง และทีมงาน ได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 กับชุมชน และหน่วยงาน

1. วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1.1 ชุมชนบ้านโป่งสะเก็ต

1.2 ชุมชนบ้านนาวัง

alt

2. วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

2.1 ชุมชนบ้านอ่าวอุดม

2.2 ชุมชนบ้านทุ่งกราด

alt

2.3 ชุมชนบ้านชากยายจีน

2.4 ชุมขนวัดมโนรม

alt

3. วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

3.1 ชุมชนบ้านแหลมทอง

3.2 ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ

alt

3.3 ชุมชนบ้านแหลมฉบัง

3.4 ชุมชนวัดพระประทานพร

alt

3.5 ชุมชนบ้านบางละมุง

3.6 ชุมชนบ้านหนองคล้า

alt

3.7 ชุมชนบ้านทุ่ง

3.8 ชุมชนบ้านนาเก่า

alt

4. วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558

4.1 ชุมชนบ้านเศรษฐีในฝัน

4.2 ชุมชนบ้านหนองพังพวย

alt

4.3 ชุมชนสังกะเปี๋ยว

4.4 ชุมชนตลาดโรงโป๊ะ

alt

4.5 ชุมชนบ้านหนองขาม

4.6 ชุมชนมาบหว้าสามัคคี

alt

4.7 ชุมชนหนองมะนาว

4.8 ชุมชนบางละมุงฝั่งธน

alt

4.9 ชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่

4.10 ชุมชนบ้านหนองพลับ

alt

4.11 ชุมชนหนองเกตุน้อย

4.12 ชุมชนบ้านนากลาง

alt

4.13 ชุมชนบ้านเนินทราย

4.14 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

alt

5. วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2558 ชุมชนบ้านโรงหีบ

alt

6. วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2558 ชุมชนบ้านชายทะเล

alt

7. วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558

7.1 ชุมชนปาร์คฮิลรวมใจ

7.2 ชุมชนบ้านห้วยเล็ก

alt

8. วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ชุมชนบ้านโรงโป๊ะหมู่ที่ 3

alt

9. วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 ชุมชนบ้านชากกระปอก

alt


งานกิจกรรมปีใหม่ผู้สูงอายุ 

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2558 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบัง สนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่ผู้สูงอายุ ของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง


งานกิจกรรมวันปีใหม่ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมงานและสนับสนุนของรางวัลกิจกรรมงานปีใหม่ของชุมชนบ้านนาเก่า


งานปีใหม่ของชมรมลูกเสือชาวบ้าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของ ทลฉ. ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาและของรางวัลในงานปีใหม่ของชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชา


งานฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก งานกิจกรรมวันปีใหม่ 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยคณะกรรมการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของท่าเรือแหลมฉบังร่วมสนับสนุนเครื่องดื่มและไอศกรีมในงานฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ของโรงพยาบาลแหลมฉบัง จำนวน 8 ชุมชนในเขตตำบล ทุ่งสุขลา จังหวัดชลบุรี

1. หมู่ที่ 1 วัดใหม่เนินพะยอม (ชุมชนบ้านอ่าวอุดม)

2. ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง (ชุมชนบ้านทุ่ง)

3. ที่ทำการชุมชนบ้านนา (ชุมชนบ้านเก่า)

4. โรงเรียนวัดชากยายจีน (ชุมชนบ้านชากยายจีน)

5. ที่ทำการชุมชนบ้านมโนรม (ชุมชนวัดมโนรม)

6. ม.11/ม.12 วัดเนินบุญญาราม (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก)

7. โรงเรียนวัดแหลมฉบัง (ชุมชนบ้านแหลมฉบัง)

8. ม. 10 วัดแหลมทอง (ชุมชนบ้านแหลมทอง)


งบประมาณปี 2557

โครงการมอบทุนการศึกษา "เพื่อดาวดวงน้อย" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ทลฉ. ครอบรอบ 23 ปี

ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนบ้านนา(ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนบ้านทุ่งกราด โรงเรียนวัดหนองคล้า โรงเรียนวัดสุกรีบุญญาราม โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

alt

 

มอบเกียรติบัตรในการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ท่าเรือในฝันของฉัน

ในอณาบริเวณเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

alt

 

พิธีมอบเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง

ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ โรงเรียนบ้านโปงสะเก็ต ณ.วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

alt