เปลียนการแสดงผล
 
ตารางรถไฟ
 
กำหนดเวลาขบวนรถไฟ ตู้สินค้าคอนเทนเนอร ระหว่าง ไอซีดี ลาดกระบัง กับ ทฉล
 
เที่ยวไป ICD ---- ท่าเรือแหลมฉบัง
เที่ยวกลับ ท่าเรือแหลมฉบัง ----- ICD
ขบวน
ไอซีดี 
ออก
ฉบ 
ถึง
ทลฉ 
ถึง
ขบวน
ทลฉ 
ออก
ฉบ 
ออก
ไอซีดี 
ถึง
861
23.55
02.50
03.05
862
04.10
07.20
07.30
863
00.04
03.30
03.45
864
06.00
09.22
09.32
865
02.20
05.50
05.20
866
06.40
10.20
10.30
867
04.00
07.30
07.45
868
08.15
13.27
13.37
869
04.55
08.25
08.40
870
10.00
14.55
15.05
871
09.37
12.25
12.40
872
13.10
15.45
15.55
873
11.35
14.55
15.10
874
16.30
21.10
21.20
875
13.20
15.50
16.05
876
18.20
21.47
21.57
877
16.05
19.15
19.30
878
20.2 5
23.37
23.47
879
18.18
21.25
21.40
880
22.30
01.20
01.30
881
19.10
21.55
22.10
882
22.55
01.57
02.07
883
22.05
00.55
01.10
884
02.40
05.35
05.45
 

หมายเหตุ

1. ฉบ    = สถานีแหลมฉบัง 
    ทลฉ  = ท่าเรือแหลมฉบัง 
2. ขบวน 865/866 เดินเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (วันศุกร์) 
3. 1 ขบวน มีรถพ่วง 30 บทต. (โบกี้บรรทุกตู้สินค้า) สามารถบรรทุกตู้สินค้า ( container)ได้จำนวน 60 ทีอียู หรือ 60 ตู้สินค้า ( container ) ขนาด 20 ฟุต