เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ A1

บริษัท เอ็น.วาย.เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริหารลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543

มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2543 โทรศัพท์ 038-401-620-2

www.nykautologistics.com/

  • โดยสาร และท่าเทียบเรือรถยนต์ (Ro/Ro)
  • อายุสัญญา  30 ปี
  • ความยาวหน้าท่า  365 เมตร
  • ความลึก  - 14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • สมรรถวิสัยในการรับเรือโดยสารขนาด  70,000 DWT
  • ขนส่งสินค้าทั่วไปประเภทรถยนต์ได้ 25,000 คัน/ปี