เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ A4

บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาและมีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2536
โทรศัพท์ 033-004-888

www.ust.co.th

  • อายุสัญญา 25 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 350 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประเภทเทกอง
  • ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทน้ำตาลและกากน้ำตาล
  • มีสมรรถวิสัย ในการรับเรือสินค้าทั่วไป ขนาด 40,000 DWT
  • รับสินค้าปีละประมาณ 0.7 ล้านเมตริกตัน