เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ A5

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 โทรศัพท์ 038-401-052-60

www.namyongterminal.com

  • อายุสัญญา 25 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 450 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro
  • เพื่อรองรับรถยนต์ส่งออกและเรือสินค้าทั่วไป
  • มีสมรรถวิสัย ในการรับเรือสินค้าทั่วไป ขนาด 70,000 DWT
  • รองรับสินค้ารถยนต์ส่งออกได้ปีละ 700,000 คัน