เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ B1

บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2538 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2538 โทรศัพท์ 038-408-600

www.lcb1.com

  • อายุสัญญา 27 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 300 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)์
  • เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตู้สินค้าขนาด 50,000 DWT
  • ให้บริการขนส่งตู้สินค้า และรับตู้สินค้าปีละประมาณ 0. 6 ล้าน TEU