เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ B2

บริษัท เอเวอร์กรีน คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล (ประเทศไทย) จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาและมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2536 โทรศัพท์ 038-490-052-60

www.ectt.co.th

  • อายุสัญญาเช่า 27 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 300 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
  • ให้บริการขนส่งตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตู้สินค้าขนาด 50,000 DWT
  • รับตู้สินค้าปีละประมาณ 0. 6 ล้าน TEU