เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ B3

บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

เช่าบริหารและประaกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2537 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 โทรศัพท์ 038-491-255-64,033-005-678

www.esco.co.th

  • อายุสัญญาเช่า 27 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 300 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)์
  • เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
  • ให้บริการขนส่งตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการ รับเรือตู้สินค้า ขนาด 50,000 DWT
  • รับตู้สินค้าปีละประมาณ 0. 6 ล้าน TEU