เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ B4

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2537 และมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 โทรศัพท์ 038-408-400

www.tips.co.th

  • อายุสัญญาเช่า 27 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 300 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทีบยเรือตู้สินค้า
  • ให้บริการขนส่งตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตู้สินค้าขนาด 50,000 DWT
  • รับตู้สินค้าปีละประมาณ 0.6 ล้าน TEU