เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ B5

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2539 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 โทรศัพท์ 038-408-200

www.lcit.com

  • อายุสัญญา 30 ปี
  • ความยาว หน้าท่า 400 เมตร
  • ความลึก -14.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทีบยเรือตู้สินค้า
  • ให้บริการขนส่งตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการรับเรือตู้สินค้า ขนาด 50,000 DWT
  • รับตู้สินค้าปีละประมาณ 0.8 ล้าน TEU