เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ C0

บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โร-โร จำกัด

เช่าลงทุน บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่่ 29 สิงหาคม 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548 โดยสามารถเปิดดำเนินการได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2550 โทรศัพท์ 038-490-020-25

www.lrt-th.com

  • ความยาวหน้าท่า 500 เมตร
  • ความลึก -16.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • กำหนดให้ประกอบการเป็นท่าเทียบเรือ Ro/Ro, เรือสินค้าทั่วไปและเรือสินค้าทั่วไปที่มีตู้สินค้าบรรทุกมาด้วยเที่ยวละไม่เกิน 50 TEU
  • รับเรือสินค้าทั่วไปปีละประมาณ 1.0 ล้าน Revenue Ton และเรือ Ro-Ro ได้ปีละประมาณ 1.1 ล้านคัน