เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ C1

บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด

เช่าลงทุน ก่อสร้าง บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2547 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 จะเปิด ดำเนินการได้ภายใน 36 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา โทรศัพท์ 038-408-700

https://hutchisonports.co.th/

  • อายุสัญญา 30 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 700 เมตร และ 500 เมตร ตามลำดับ
  • ความลึก -16.0 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทียบเรือตู้สินค้า
  • มีสมรรถวิสัยในการรับตู้สินค้าปีละประมาณ 1.4 และ 1.0 ล้าน TEU ตามลำดับ