เปลียนการแสดงผล

ท่าเทียบเรือ C3

บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินัล จำกัด

บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2546 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546 โทรศัพท์ 038-408-200

www.lcit.com

  • อายุสัญญา 30 ปี
  • ความยาวหน้าท่า 500 เมตร
  • ความลึก -16.0 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง (MSL)
  • เป็นท่าเทีบยเรือตู้สินค้า
  • ให้บริการขนส่งตู้สินค้ามีสมรรถวิสัยในการ รับตู้สินค้าปีละประมาณ 1 ล้าน TEU