เปลียนการแสดงผล
อู่ต่อและซ่อมเรือ
http://www.laemchabangportnew.com/images/stories/menu/
อู่ต่อและซ่อมเรือ
บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
บริหารและประกอบการ ลงนามในสัญญาและมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2533 
อยู่ในพื้นที่สำรองด้านเหนือสุดของท่าเทียบเรือฝั่ง A โทรศัพท์ 0-3840-7000
www.unithai.com

ประเภท อู่ต่อและซ่อมเรือ
อายุสัญญา  30 ปี
อู่ลอย (Floating Dock)  2 อู่
สมรรถนะในการให้บริการซ่อมเรือขนาด  140,000 DWT และ 75,000 DWT
ก่อสร้างอู่แห้ง (Graving Dry dock)  ไม่ต่ำกว่า 13,000 GT อย่างน้อย 1 อู่

 
คลังสินค้าอันตราย
http://www.laemchabangportnew.com/images/stories/menu/
บริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด 
โทรศัพท์ 0-3840-4700 www.jwd-logistics.com
 
เพื่อให้บริการในการบรรรทุกขนถ่ายและจัดเก็บสินค้าอันตราย มีความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือแหลมฉบังเป็นศูนย์กลางในการบรรทุกขนถ่ายสินค้าอันตรายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การท่าเรือฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาหาเอกชนมาลงทุน บริหารและประกอบการคลังสินค้าอันตราย โดยบริษัท เจ ดับเบิ้ลยู ดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งได้สิทธิในการประกอบการเป็นระยะเวลา 30 ปี