เปลียนการแสดงผล

วิสัยทัศน์ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

"มุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลก พร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในปี 2573"

ค่านิยม

S M A R T PAT : STANDARD, MASTERY, AGILITY, RESPONSIBILITY, TEAMWORK

ตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ท่าเรือแหลมฉบัง

"เป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก เชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกส์สู่การค้าโลกแบบไร้รอยต่อ"