เปลียนการแสดงผล


-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ


เรือเอกปรัชญา เอกโพธิ์
ผู้อำนวยการกองบริการ


นายกฤษฎา อุดมโภชน์

ผู้อำนวยการกองการช่างนายสุขสวัสดิ์ นภาโชติ
ผู้อำนวยการกองการท่า


เรือโท ธนเดช โสมนันท์
พนักงานการสินค้า 12


นายพิสิษฐ์  วงษ์ตางตา
พนักงานการสินค้า 12