เปลียนการแสดงผล
 
บริษัทผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบัง
บริษัท แอลซีเอ็มที จำกัด A0 +66-038-408-600
บริษัท NYK Auto Logistic Co.,Ltd. A1 +66-038-401-620-2
บริษัท ไทยแหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด A2 +66-038-408-700
บริษัท ฮัทชิสันแหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด A3 +66-038-408-900
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด A4 +66-033-004-888
บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด A5 +66-038-401-052-60
บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์เทอร์มินัล1 จำกัด B1 +66-038-408-600
บริษัท เอเอร์กรีน คอนเทนเนอร์เทอมินัล จำกัด B2 +66-038-490-052-60
บริษัท อีสเทิร์นซี แหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด B3
+66-038-491-255-64
+66-033-005-678
บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด B4 +66-038-408-400
บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ เทอร์มินัล จำกัด B5 +66-038-408-200
บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนล โรโร เทอร์มินัล จำกัด C0 +66-038-490-020-25
บริษัท ฮัทชิสันแหลมฉบังเทอร์มินัล จำกัด C1,C2 +66-038-408-700
บริษัท แหลมฉบังอินเตอร์ เทอร์มินัล จำกัด C3 +66-038-408-200
บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   +66-038-407-000
บริษัท Jwd Infologistics Co.,Ltd.   +66-038-404-700
     
 
เบอร์โทรสถานที่สำคัญ
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานเขตชลบุรี
+66-038-429-405
กองประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
+66-038-279-448
สถานีขนส่งชลบุรี
+66-038-429-877
เทศบาลเมืองชลบุรี
+66-038-274-430
สถานีตำรวจ(พัทยา)
+66-038-420-802-5
สถานีตำรวจ(แหลมฉบัง)
+66-038-221-800-1
ตำรวจท่องเที่ยว
+66-038-429-371, 1699
ตำรวจท่องเที่ยว(จอมเทียน)
+66-038-231-944
ตำรวจท่องเที่ยว(พัทยา)
+66-038-429-341
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ชลบุรี
+66-038-427-751-5
โรงพยาบาลเอกชน
+66-038-273-840
โรงพยาบาลบางละมุง
+66-038-429-244