เปลียนการแสดงผล
 
เส้นทางการเดินเรือ
 
Line
Departure day
Laem Chabang
Port Rotation
CAPRICORN
Every Friday
 
CVT (CSL)
Every Monday
SGN / LCH / HKG / SHA / NBO
Dragon (NYK, HMM, SPI)
Every Tuesday
BKK / LCH / MNL / SHA / TAO / HKT / PUS / HCM
EML/PIL
Every Friday, Sundays
BKK / LCH / SIN / LCH / BKK / BKK / LCH / SIN / BKK
Grand Alliance
Every Tuesday, Wednesday
LCH / SKU / HKG / KHH / NBO / PUS / VAN / SEA / KHH / HKG / SIN
Grand Alliance
Every Thursday
LCH / HKG / KHH / LAX / OAK / KHH / HKG / SIN / LCH
HLC/NYK/OOCL/PONL
Every Monday
LCB / SIN / CMB / SUZ / GIT / HAL / NYC / SAV / ORF / NYC / HAL / GIT / SUZ / JED / CMB / SIN / LCB
HLC/OOCL/PONL (JTV )
Every Saturday
LCB / SGN / TOK / YOK / OSA / UKB / KEL / SGN / LCB
HUB
Every Tuesday, Friday
BPK / LCH / SIN / PKL / PKG / BKK / BPK / LCH / PHL / PKG
ITX (PON)
Every Sunday
JTK / SIN / LCH / SIN / JKT
KMTC (NEW KTS)
Every Wednesday
LCB / BKK / LCB / MNL / KEL / BUS / KEL / MNL / LCB
KMTC (NEW KTS)
Every Friday
BKK / LCB / MNL / KEL / BUS / KEL / MNL / BKK (2ND CALL)
MEX/PIL
Every Tuesday
LCH / HKG / SHA / NBO / XMN / HKG / SIN / PKG / DXB / DMN / KHI / PKG / SIN / PGU / LCH
MTM (CSL)
Every Tuesday
LCH / PKG
MTV SERVICE
Every Thursday
LCB / BKK / LCB / HCM / SIN / PKG / PEN / PKG / SIN / LCB
New World Alliance
Every Monday
LCH / SIN / SPQ / OAK / KHH / HKG / CWN / LCH
NYK (APX 2)
Every Thursday
BKK / LCB / SIN / BKK
NYK/HMM ( PHOENIX SERVICE)
Every Sunday
LCB / BKK / LCB / HKG / XMN / UKB / OSA / SMZ / TOK / YOK / HKG / LCB
NYK/SPC/HMM (SCS N/B)
Every Sunday
LCB / MNL / KEL / SMZ / TOK / YOK / OMZ / NGY / KOB / LCB
NYK/TSK (APX SERVICE)
Every Monday
BKK / LCB / SIN / JKT / SIN / PGU / SIN / BKK
RCL (SERVICE 1)
Every Thursday
BKK / LCB / SIN / BKK
RCL (SERVICE 2)
Every Tuesday
LCB / BKK / SIN / LCB
RCL (SERVICE 3)
Every Friday
LCB / BKK / LCB / SIN / LCB
RCL (SERVICE 3)
Every Sunday
BKK / LCB / SIN / LCB / BKK
RCL (SERVICE 4)
Every Saturday
LCB / BKK / BKK / SIN / LCB
RCL (SERVICE 5)
Every Saturday
LCB / BKK / LCB / SIN / LCB
RCL (SERVICE 5)
Every Sunday
LCB / SIN / LCB / BKK / LCB
SAIM-JAPAN EXPRESS
Every Monday
 
Samudera
Every Monday,
BKK / LCH / SIN / BKK
Samudera
Every Tuesday, Friday
BKK / LCH / SIN / LCH / BKK
TANJUNG PERAPAS END-WEEK
Every Saturday
 
TANJUNG PERAPAS MID-WEEK
Every Wednesday
 
TP5
Every Thursday
 
VIETNAM
Every Monday