เปลียนการแสดงผล
 
เบอร์โทรสถานที่สำคัญ
 
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานเขตชลบุรี
+66-038-429-405
กองประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
+66-038-279-448
สถานีขนส่งชลบุรี
+66-038-429-877
เทศบาลเมืองชลบุรี
+66-038-274-430
สถานีตำรวจ(พัทยา)
+66-038-420-802-5
สถานีตำรวจ(แหลมฉบัง)
+66-038-221-800-1
ตำรวจท่องเที่ยว
+66-038-429-371, 1699
ตำรวจท่องเที่ยว(จอมเทียน)
+66-038-231-944
ตำรวจท่องเที่ยว(พัทยา)
+66-038-429-341
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ชลบุรี
+66-038-427-751-5
โรงพยาบาลเอกชน
+66-038-273-840
โรงพยาบาลบางละมุง
+66-038-429-244